سبلان ما11:19 - 1399/09/03
رئیس کل دادگستری استان اردبیل:

مسئولان سریعا نسبت تحویل و تحول کشت و صنعت مغان اقدام کنند

رئیس کل دادگستری استان اردبیل از پرداخت حقوق آبان ماه کارکنان کشت و صنعت مغان خبر داد و از مسئولین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان خصوصی سازی خواست تا در اسرع وقت نسبت به انجام تکالیف قانونی خود در تحویل و تحول شرکت اقدام کنند.

به گزارش سبلان ما ، ناصر عتباتی پیرامون اقدامات صورت گرفته در رابطه با شرکت «کشت و صنعت مغان» با اشاره به پرداخت حقوق آبان ماه کارکنان، اظهار کرد: همه امور شرکت از قبیل انجام کشت، برداشت و فروش محصول، ایفای تعهدات، اجرای قرارداد‌ها و پرداخت حقوق کارگران از سوی تیم ویژه‌ای که سازمان خصوصی سازی تشکیل داده و نماینده‌ای از دادگستری استان هم در آن حضور دارد تحت کنترل است و دستگاه قضایی مستقیما بر این امور نظارت می‌کند.

وی افزود: سی ام ماه گذشته حقوق آبان ماه همه کارکنان پرداخت شده است.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل با تاکید بر نظارت مستمر دادگستری بر امورات شرکت کشت و صنعت مغان، از مسئولین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان خصوصی سازی خواست تا در اسرع وقت نسبت به انجام تکالیف قانونی خود در تحویل و تحول شرکت اقدام کنند.

انتهای پیام/م